Veterinair Dispuut Unitas


Het V.D.U.
Agenda
Jaaragenda
Vet pret
Lidmaatschap
Oud-leden
40 jaar V.D.U.
Contact
Uwdierenarts.nl webdesign

Het VDU


Toen er in 1967 ruim honderdvijftig diergeneeskunde studenten lid waren van Unitas, werd het Veterinair Dispuut Unitas opgericht. Dit dispuut is inmiddels uitgegroeid tot een hechte en actieve subvereniging.

Er worden vele gezellige activiteiten en excursies georganiseerd. Borrelen en wekelijks op onze Sociļæ½teit eten horen daar ook bij. Uiteraard laten we ook regelmatig van ons horen als er iets te doen is op de Faculteit of bij de Diergeneeskundige Studenten Kring.

Ook op studiegebied heeft het V.D.U. veel te bieden. Naast studiebegeleiding door ouderejaars houden we ons ook bezig met lezingen op ons vakgebied en worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd om eens te kijken hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

Verder heeft het V.D.U. een sterke band met de oud-leden. Elke derde zaterdag van oktober wordt er een dag georganiseerd waarop dierenartsen en V.D.U.-leden elkaar ontmoeten. Allerlei spannende verhalen uit de dierenartsenpraktijk en het studentenleven worden dan uitgewisseld. Studerende V.D.U.-ers kunnen op deze dag ook afspraken met de reeds afgestudeerden maken om eens een weekje mee te lopen in de praktijk. Een goede stimulans voor een succesvolle studie.